Gamle redskaper tar av

Man behøver ikke være gammel for å like gamle ting. Det å pusse opp gamle redskaper har tatt helt av. Det er blant annet fordi dette er redskap som ikke fins lenger. Skal man drive med tradisjonsbærende håndverk så er det viktig å lage det med de gamle redskapene!

15 Nov 2021